Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Discotek Supreme

14.05.2014

Klagens indhold
Discotek Supreme var indklaget for gennem markedsføring at opfordre til stort forbrug samt at rette markedsføringen af alkohol mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Discotek Supreme havde på sin Facebook side uploadet en plakat i forbindelse med et arrangement på stedet, hvor der blandt andet blev anvendt udtrykket ”Drik til du revner”.

Indklagedes bemærkninger
Discotek Supreme beklagede at udtrykket ”Drik til du revner” var anvendt i markedsføringen og havde med det samme tilrettet markedsføringen. Discotek Supreme bestred dog, at have henvendt deres markedsføring til unge under 18 år.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol og konstaterer derfor, at klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker herefter, at Nævnet ønsker aktivt at bidrage til en forbedret alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål at beskytte børn og unge.

I denne sag er der konstateret en generel aggressiv markedsføring med udtrykket ”Drik til du revner” som er blevet anvendt som blikfang på Diskotek Supremes Facebook side. Dette opfatter Alkoholreklamenævnet som aggressiv markedsføring, der opfordrer til massiv alkoholindtagelse og dermed et umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjernes § 3 stk. 2. og må ophøre. Der udtales kritik af denne markedsføring, men Nævnet tager til efterretning, at indklagede har oplyst, at markedsføringen nu er ændret, således at den er i overensstemmelse med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Sluttelig bemærker Alkoholreklamenævnet, at Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer særligt har til formål at beskytte børn og unge, jf. retningslinjernes § 1, stk. 2, idet børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer og lignende må derfor aldrig rette sig mod børn og unge, jf. § 6. Det er dog imidlertid ikke, i sig selv, en overtrædelse af retningslinjerne at undlade at nævne at markedsføringen ikke retter sig mod de som er under 18 år.

Klager
Anonym


Læs flere aførelser