Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over spiritusproducent for markedsføring af RTD-produkt

22.08.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over markedsføringen af et RTD-Produkt. Klager var af den opfattelse, at spiritusproducenten overtrådte regelsættets punkt 3 ved at bruge sloganet ”Think Sharp” og ”Be smart” i forbindelse med en reklame for produktet.

Beskrivelse af markedsføringen
Markedsføringen bestod af en plakat i en reklamestander ved et busstoppested. På plakatenvar produktet afbildet i stor størrelse, og øverst stod der med store bogstaver ”Think Sharp!”. Nederst på plakaten stod der med små bogstaver ”Be smart. Drink responsibly”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Spiritusproducenten anførte i sagen, at klager havde misforstået reklamebudskabet. Plakaten i reklamestanderen henviste til en reklamefilm, der var blevet vist på landsdækkende TV, hvori den mandlige hovedperson opførte sig ”smart”. Indklagede understregede, at der var tale om det helt omvendte budskab, nemlig at det er de smarte/hurtigtænkende fyre, der vælger at drikke produktet. Hvad angår udsagnet ”Be smart. Drink responsibly” anførte spiritusproducenten, at udsagnet var indsat på deres markedsføringsmateriale for at opfordre forbrugerne til ikke at indtage for meget alkohol og kun drikke produktet i moderate mængder. Sætningerne skulle forstås som et samlet udsagn og kunne derfor ikke læses som adskilte sætninger, som klager havde gjort det. På baggrund heraf mente spiritusproducenten ikke, at der var tale om en overtrædelse af regelsættet for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at udtrykket ”Think Sharp!” kunne ses som en karakteristik af forbrugerne af produktet – eller kunne opfattes som en vej til opnåelse af succes og/eller bedre mental kapacitet. Udtrykket ”Be smart” kunne i sammenhæng med ”Drink resposibly” dog ikke kritiseres.

På det foreliggende grundlag fandt Håndhævelsesudvalget,
at kampagnen var i strid med reglernes forbud i punkt 3. og henstillede til skærpet opmærksomhed om dette i femtiden.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser