Få forhåndsvejledning fra Alkoholreklamenævnet

Som erhvervsdrivende kan du få en vurdering af et planlagt markedsføringstiltag og en udtalelse fra Alkoholreklamenævnet om hvorvidt markedsføringstiltaget vurderes at være i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol. Det kan fx dreje sig om markedsføring på sociale medier eller reklamer i annoncer og kampagner.

Forhåndsvejledningen er bindende for Alkoholreklamenævnet. Alkoholreklamenævnet forbeholder sig dog retten til at udtale kritik, hvis der er elementer i den realiserede markedsføring, der måtte stride mod Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol. Forbrugerombudsmanden kan i øvrigt anfægte lovligheden, og i sidste ende er det domstolene som afgør eventuelle spørgsmål om en konkret markedsføringsindsats er lovlig.

 

Krav

For at Alkoholreklamenævnet kan vurdere, om et markedsføringstiltag er i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol, skal der være tale om et konkret udarbejdet markedsføringstiltag, som endnu ikke er sat i værk på det tidspunkt, hvor der bedes om forhåndsvejledning fra Alkoholreklamenævnet.

 

Sådan gør du

Du anmoder om forhåndsvejledning ved at sende en skriftlig henvendelse til kontakt@alkoholreklamenaevnet. I henvendelsen vedhæftes dokumenter om markedsføringstiltaget samt en beskrivelse af det planlagte markedsføringstiltag. Markedsføringstiltaget skal være klart og detaljeret beskrevet, og der bør være redegjort for tiltaget i relation til bestemmelserne i Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol. Jo mere fyldestgørende oplysningerne om markedsføringen er, jo bedre kan Alkoholreklamenævnet vurdere tiltaget. Hvis der er tale om markedsføring målrettet en yngre målgruppe – eksempelvis markedsføring fra diskoteker – vil det være relevant med oplysninger om, hvorvidt der vil blive benyttet aldersfilter ved markedsføringen. I den forbindelse er det dog væsentligt at bemærke, at brugen af et aldersfilter ikke ændrer på, at personer i markedsføringen skal være 25 år, hvis der sker markedsføring af alkohol.

 

Ansvar

Som erhvervsdrivende bærer du ansvaret for, at markedsføringen er lovlig, og det står frit for andre virksomheder eller forbrugere at anfægte lovligheden, når markedsføringen er sat i værk.

 

Sagsbehandlingstid

Op til 8 uger.

 

Evaluering af forhåndsvejledningsordningen

Ordningen med forhåndsvejledning er vedtaget i Alkoholreklamenævnet som midlertidig ordning frem til og med udgangen af 2022. Alkoholreklamenævnet vil evaluere ordningen løbende og vurdere om ordningen med forhåndsvejledning skal videreføres efter 2022.

 

Ikrafttrædelse

Ordningen med forhåndsvejledning trådte i kraft den 15. januar 2022.