Øvrige publikationer

Ansvarlig markedsføring – 10 år med Alkoholreklamenævnet
I anledningen af Alkoholreklamenævnets 10 års jubilæum i 2010, udgav nævnet bogen ”Ansvarlig markedsføring – 10 år med Alkoholreklamenævnet”.

Bogen indeholder en række artikler skrevet af førende meningsdannere og forskere indenfor markedsføring og selvregulering. Bogen har til hensigt at belyse de fordele og ulemper der er forbundet med at opretholde et samreguleringssystem som Alkoholreklamenævnet. Derudover sætter bogen fokus på baggrunden for Alkoholreklamenævnets oprettelse både politisk og lovmæssigt, markedsføringens udvikling før, under og efter Alkoholreklamenævnet og på børn og unge som forbrugere.

Forordet er skrevet af Henrik Øe, Forbrugerombudsmanden. Derudover er nogle af de væsentligste bidragsydere til bogen:

  • Benedicte Federspiel, Chefkonsulent i Forbrugerrådet
  • Peter Møgelvang-Hansen, Professor, Juridisk Institut, Copenhagen Business School
  • Jan Trzaskowski, Lektor, Ph. D., Juridisk Institut, Copenhagen Business School
  • Birgitte Tufte, Professor, dr. pæd., Center for Marketing Communication, Copenhagen Business School

Du kan bestille et eksemplar af bogen ved at sende en mail til kontakt@alkoholreklamenaevnet.dk eller læse den her i en turnpaper udgave.

Responsible beer advertising through self-regulation
Brewers of Europe har i samarbejde med European Advertising Standard Alliance udgivet rapporten ”Leading by example – Responsible beer advertising through self regulation – 7 operational standards: A commitment by the Brewers of Europe”.

Rapporten giver et udførligt overblik over implementeringen af selvreguleringssystemer for markedsføring af øl i Europa 2010. Den Europæiske øl industri forpligtede sig overfor Kommissionens EU Alcohol and Health Forum at oprette selvreguleringssystemer for markedsføring af øl i alle 27 EU medlemsstater inden udgangen af 2010. Rapporten gennemgår udførligt Medlemsstaternes forskellige måder at oprette og udøve selvregulering på.

Forordet er skrevet af Robert Madelin, der på daværende tidspunkt var Director General i Kommissionen for DG SANCO.

Du kan downloade et eksemplar af rapporten her, eller bestille den ved at sende en mail til info@alkoholreklamenaevnet.dk