Samarbejdsaftale mellem Radio- og tv-nævnet og Alkoholreklamenævnet

For at fremme beskyttelsen af børn og unge mod alkoholmarkedsføring, har Alkoholreklamenævnet indgået samarbejde med Radio- og tv-nævnet. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. januar 2022. Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke det eksisterende samarbejde mellem Radio- og tv-nævnet og Alkoholreklamenævnet ved at sikre, at begge instansers arbejde koordineres bedst muligt.

Alkoholreklamenævnet fungerer parallelt med Radio- og tv-nævnet. Samarbejdet mellem Radio- og tv-nævnet og Alkoholreklamenævnet indskrænker ikke Alkoholreklamenævnets eller Radio- og tv-nævnets kompetence til at gribe ind over for alkoholreklamer inden for eget kompetenceområde.

Udover samarbejdsaftalen med Radio- og tv-nævnet har Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden siden 2008 haft en sagsbehandlingsaftale, der har dannet grundlag for et målrettet samarbejde med henblik på at koordinere de to systemer og sikre optimal beskyttelse af børn og unge.