Forholdet til Forbrugerombudsmanden

Alkoholreklame har været omfattet af de almindelige regler i markedsføringsloven siden vedtagelsen i 1974. Kompetencen til at behandle sager angående alkoholmarkedsføring har derfor tilkommet Forbrugerombudsmanden.

Allerede i 1977 udarbejdede branchen et sæt retningslinjer, der udgjorde branchens fortolkning af god markedsføringsskik. Men det var først med udarbejdelsen af retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i år 2000, at branchen i samarbejde med Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet og Forbrugerrådet oprettede et nævn til at administrere og håndhæve retningslinjerne.

Retningslinjerne og Alkoholreklamenævnet fungerede parallelt med markedsføringslovens bestemmelser og Forbrugerombudsmandens kompetencer frem til 2008, hvor Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden indgik en sagsbehandlingsaftale, med henblik på at koordinere de to systemer.

Sagsbehandlingsaftalen indebærer:

  • at Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet gensidigt orienterer hinanden om modtagelsen af en klage,
  • at Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet gensidigt orienterer hinanden, når der er truffet beslutning om, hvorvidt en klage vil blive behandlet,
  • at Forbrugerombudsmanden, når en sag ikke bliver taget op, oplyser klager om muligheden for at forelægge klagen for Alkoholreklamenævnet,
  • at Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet gensidigt orienterer hinanden om sager, der tages op af egen drift,
  • at Forbrugerombudsmanden i prioriteringen af sager vil lade indgå i sine overvejelser, hvorvidt Alkoholreklamenævnet har kompetence til at behandle sagen, og om Alkoholreklamenævnets sagsbehandling må forventes at føre til et passende skridt over for den pågældende markedsføring,
  • at Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden gensidigt orienterer hinanden om en sags udfald,
  • at Alkoholreklamenævnet, i sager hvor en erhvervsdrivende, hvis markedsføring i Alkoholreklamenævnet er blevet erklæret i strid med retningslinjernes § 6 vedrørende børn og unge, ikke vil rette sig efter kritikken og ikke vil indstille den pågældende markedsføringsaktivitet, vil sende sagen videre til Forbrugerombudsmanden til eventuel videre behandling efter markedsføringslovens regler.

Se aftalen mellem Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden her.