Samarbejde med Forbrugerombudsmanden

Alkoholreklame har været omfattet af de almindelige regler i markedsføringsloven siden vedtagelsen i 1974. Kompetencen til at behandle sager angående alkoholmarkedsføring har derfor tilkommet Forbrugerombudsmanden.

Allerede i 1977 udarbejdede branchen et sæt retningslinjer, der udgjorde branchens fortolkning af god markedsføringsskik. Men det var først med udarbejdelsen af retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i år 2000, at branchen i samarbejde med Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet og Forbrugerrådet oprettede et nævn til at administrere og håndhæve retningslinjerne.

Retningslinjerne og Alkoholreklamenævnet fungerede parallelt med markedsføringslovens bestemmelser og Forbrugerombudsmandens kompetencer frem til 2008, hvor Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden indgik en sagsbehandlingsaftale, med henblik på at koordinere de to systemer. I 2023 er samarbejdsaftalen mellem Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet blevet opdateret og revideret for at forbedre og smidiggøre samarbejdet.

Baggrunden for samarbejdsaftalen er, at Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet er enige om
1. at alkohol er et nydelsesmiddel til voksne,
2. at alkohol er et nydelsesmiddel, hvor markedsføring heraf må ske under hensyn til de sociale, sundhedsmæssige og forbrugermæssige aspekter, der er forbundet med alkoholindtagelse,
3. at markedsføringen af alkohol, uanset form, ikke må rette sig mod børn og unge
4. at særligt børn og unge har krav på en beskyttelse mod markedsføring af alkohol af særlig grov og aggressiv karakter.

Læs aftalen mellem Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden.