Sanktionsmulighederne

Når Alkoholreklamenævnet vælger at behandle en sag, kan nævnet udtale kritik, tage en klage til efterretning eller frifinde det indklagede markedsføringstiltag.

Kritik
Vurderer Alkoholreklamenævnet, at det indklagede markedsføringstiltag er i strid med retningslinjerne, udtaler nævnet kritik heraf. Alkoholreklamenævnet forventer, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling, enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget. Ved afgørelser, hvor der udtales kritik, offentliggør  Alkoholreklamenævnet afgørelsen gennem en pressemeddelelse.

Efterretning
Vurderer Alkoholreklamenævnet, at et markedsføringstiltag er i strid med retningslinjerne, og redegør indklagede allerede i deres bemærkninger til klagen, at de på baggrund af klagen har stoppet eller ændret markedsføringstiltaget i en sådan grad, at Alkoholreklamenævnet ikke længere vurderer, at markedsføringen er i strid med retningslinjerne, udtaler Alkoholreklamenævnet kritik, men tager sagen til efterretning.

Frifindelse
Vurderer Alkoholreklamenævnet, at det indklagede markedsføringstiltag ikke er i strid med retningslinjerne, kommer nævnet med en begrundet udtalelse herfor. Dette sikrer, at klager forstår, hvilke overvejelser Alkoholreklamenævnet har gjort forud for frifindelsen.

Alle afgørelser som Alkoholreklamenævnet afsiger, offentliggøres på hjemmesiden. Se alle afgørelserne her.

Hvis en erhvervsdrivende mod forventningerne ikke følger op på Alkoholreklamenævnets kritik, kan Alkoholreklamenævnet viderebringe sagen til Forbrugerombudsmanden. Omhandler sagen retningslinjernes § 6 om børn og unge, følger det af sagsbehandlingsaftalen mellem Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden, at Alkoholreklamenævnet skal sende sagen videre til Forbrugerombudsmanden til eventuel videre behandling efter markedsføringslovens regler.