Kontaktinformation

Alkoholreklamenævnet
Faxehus
Gamle Carlsberg Vej 16
1799 København V
T +45 72 16 24 27
F +45 72 16 24 44
E info@alkoholreklamenaevn.dk

Sekretariat: Pernille Jepsen

Alkoholreklamenævnets formand:
Advokat Pernille Backhausen
SIRIUS advokater
Frederiksberggade 11, 1.
1459 København K

T +45 88 88 85 85
F +45 88 88 85 95