Sager fordelt på emner

Erfaringerne siden 2000 har vist, at Alkoholreklamenævnet effektivt har medvirket til at regulere markedsføringen af alkohol i Danmark, og at Alkoholreklamenævnets afgørelser i vidt omfang efterleves. Erfaringerne viser desuden, at retningslinjerne i høj grad er blevet en integreret del af erhvervslivets markedsføring, idet markedsføringen sker med en stadig højere grad af omtanke og aktivt medansvar.

Ved en gennemgang af sagerne fra Alkoholreklamenævnets oprettelse og frem til i dag, fremgår det, at sagerne kan grupperes indenfor 4 emneområder:

  • Markedsføring rettet mod børn og unge
  • Opfordring til stort eller umådeholdent forbrug
  • Markedsføring der er viser indtryk af, at alkoholindtag kan være sundt eller give succes
  • Markedsføring der er sammenkædet med aktiv sportsudøvelse

Se i øvrigt Alkoholreklamenævnets gode råd her, for hvordan man bedst muligt sikre, at retningslinjerne for markedsføring af alkohol er overholdt.