Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for markedsføring i forbindelse med musikarrangement

18.06.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over materiale på en hjemmeside, som et bryggeri lancerede i forbindelse med et musikarrangement. Klageren mente, at der på hjemmesiden, blev afbildet en ung, stærk, sensuel pige med en øl i hånden. Ydermere klagedes over, at en plakat for samme festival viste silhuetter af unge dansende med øl højt hævet over hovedet. På denne baggrund mente klageren, at markedsføringen var påtrængende, provokerende og opfordrede til at drikke øl – og at der etableredes en uacceptabel sammenhæng mellem unge og alkohol.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Hjemmesiden afbildede en kvindefigur i silhuet med en flaske i hånden. Plakaten viste otte silhuetter nederst i et billede, hvoraf den ene holdt en ølflaske hævet over hovedet.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Om kvinden var stærk sensuel, var et individuelt skøn, mente bryggeriet og bestred at figuren var provokerende og påtrængende. Figurens positur var almindelig gående/stående og ikke henvendt til beskueren og var heller ikke øldrikkende.
Bryggeriet anførte, at kontuerne af de otte personer heller hverken var provokerende, påtrængende eller opfordrede til at drikke øl.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Ved gennemgang af annoncerne fandt Udvalget, at reglerne ikke er overtrådt, men fandt anledning til at henstille, at indklagede viser større agtpågivenhed, herunder også når der i markedsføringen vises flasker i forbindelse med personer, såsom visning af personer, der går med flasker i hånden eller hæver flasker højt over hovedet.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser