Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over importør for hjemmeside for energidrik

07.09.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at der på produktets hjemmeside var afbildet meget unge piger, som nævntes ved navn og hvor de fester geografisk. Yderligere blev angivet navne på drinks, hvor produktets navn indgik. Klageren mente, at dette var i uoverensstemmelse med retningsliniernes punkt 5, da der var tale om, at personer med ungt udseende gav indtryk af, at unge mennesker drak alkoholholdige drikkevarer.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Produktet var et ikke-alkoholholdigt produkt. På produktets hjemmeside var billeder fra diskoteksmiljøer, herunder en række navngivne diskoteksgæster. Yderligere var der på hjemmesiden angivet, at drikken kunne iblandes alkohol og eksempler på sådanne opblandinger.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede anførte, at produktet var en energidrik/læskedrik uden alkohol. Virksomheden afholdt til tider events på diskoteker og barer, hvor det formodedes, at aldersgrænsen på 18 år blev overholdt – og hvis diskoteket/baren ønskede, uddeltes drinkskort med forskellige forslag til drinks.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
At produktet ikke indeholder alkohol i sig selv, afskærer ikke udvalget fra at behandle klagen, da produktet markedsføres i forbindelse med alkoholholdige produkter.
Udvalget påpegede, at der ved markedsføring skal udvises
særlig agtpågivenhed i relation til børn og unge, men finder ikke at markedsføringen overtræder retningslinierne
på baggrund af det forelagte materiale.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser