Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Fest på Københavns Åbne Gymnasium

30.05.2007

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over markedsføring af øl i forbindelse med en gymnasiefest på Københavns Åbne Gymnasium.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
En gymnasiefest blev annonceret på hjemmesiden www.dkbn.dk, og på plakaten var nederst angivet logoer for både Tuborg og Carlsberg. Ved selve festen var opstillet fadølsanlæg, såkaldte “klapborde”, med logo fra Tuborg.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Carlsberg bemærkede, at anvendelse af logoer og annoncering af gymnasiefesten er sket uden Carlsbergs viden. Derudover har der ikke været tale om sponsering eller værtskab fra Carlsbergs side.

Carlsberg medgiver, at det er en fejl, at der er udlånt “klapborde” med Tuborg-logo. De interne procedurer vil derfor blive indskærpet, da der ikke må udlånes fadølsudstyr med den slag logo til brug på gymnasier, handelsskoler og lign. skoler.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget tog indklagedes redegørelse til efterretning og fandt det positivt, at indklagede selv er opmærksom på, at markedsføring i forbindelse med leverancer til gymnasier o.l. skal begrænses til det praktisk nødvendige.
Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser