Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

7-Eleven

15.09.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede 7-Eleven for at forbinde alkohol med sport.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af en række reklameplakater og outdoor reklamer i forbindelse med VM i fodbold. Markedsføringen afbildede en græsplæne med bjerge i baggrunden. På græsplænen var de tilbudsprodukter, der blev reklameret for, placeret. Ved køb af en six-pack øl eller læskedrik, fik forbrugeren som tilgift en cancooler. Cancooleren havde form som en landsholds fodbold trøje.

Indklagedes bemærkninger
7-Eleven bemærkede, at kampagneudformningen omfattede samtlige af butikkens sortiment, og ikke kun alkoholholdige drikkevarer. Derudover anførte 7-Eleven, at der alene var tale om en græsplæne, og ikke en fodboldbane, idet græsset ikke var optegnet eller på anden måde markeret, så det lignede en fodboldbane. 7-Eleven anførte derudover, at en cancooler ikke var en personlig sportsrekvisit og dermed ikke var omfattet af retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at der er et direkte link mellem markedsføringstiltagets udformning og afholdelsen af VM i fodbold. Nævnet vurderer dog, at kampagens udformning samlet set ikke efterlader indtryk af, at der er en sammenkobling mellem den faktiske sportsudøvelse og alkohol, idet det fremgår af baggrunden, at det er aften og lyset er slukket og idet der hverken er afbilledet tilskuere, spillere eller stadion i øvrigt. Alkoholreklamenævnet udtaler derfor ikke kritik af kampagnens udformning.

Markedsføringen består imidlertid også i udlevering af can coolers, der er formet som fodboldtrøjer. Nævnet bemærker, at en can cooler ikke er en personlig sportsrekvisit, og derfor ikke er omfattet af undtagelsen i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 6. Nævnet finder, at markedsføring, hvor en dåse iklædes en spillertrøje, tilnærmer sig aktiv sportsudøvelse, hvilket er i strid med retningslinjerne. Alkoholreklamenævnet udtaler på baggrund heraf kritik af denne del af markedsføringstiltaget.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser