Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Ga-Jol Shots

09.08.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede United Drinks A/S for markedsføringen af Ga-Jol Shots, der særligt appellerede til børn og unge samt sammenkædede markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer med aktiv sportsudøvelse.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget fandt sted i forbindelse med VM 2010 og bestod af plakater i udendørs reklamesøjler. På reklameplakaterne var afbilledet hhv. røde og blå Ga-Jol spiritusflasker på en fodboldbane. Flaskerne var opstillede, så de to flasker befandt sig på hver sin banehalvdel. Teksten over flaskerne lød: ”Se kampen her og scor Ga-Jol Shots”, hvor o’et i shots var erstattet af billedet af en fodbold.

Indklagedes bemærkninger
United Drinks A/S bemærkede, at det ikke havde været tilsigtet at sammenblande spiritus og sport samt spiritus og slik, og at virksomheden omgående ville ophøre med brugen af disse reklameposter.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer ikke må sammenkædes med aktiv sportsudøvelse. Alkoholreklamenævnet finder umiddelbart, at produkterne, der er opstillet på fodboldbanen, kan fremstå som fodboldspillere på henholdsvis rødt og blåt hold og, at der derved associeres til aktiv sportsudøvelse i strid med retningslinjerne.

På den baggrund udtaler Alkoholreklamenævnet kritik af markedsføringen, men tager til efterretning, at producenten har tilkendegivet omgående at ophøre med markedsføringen.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser