Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over Dansk Reklamefilm vedr. Harry Potter

30.11.2001

Klagens indhold
Der klagedes over, at der i forbindelse med biograffilmen Harry Potter vistes reklamefilm for henholdsvis vodka og juleøl.

Indklagedes bemærkninger til klagen
RMD Dansk Reklamefilm havde anført, at man var indforstået med, at reklamefilm, der vistes for børn og unge ikke måtte indeholde alkoholreklamer. Det var yderligere anført, at Harry Potter ikke entydigt var en børnefilm, og at den konkrete sag derfor var et grænsetilfælde.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt at visningen af alkoholreklamer ved en Harry Potter film er i strid med reglerne.

I den behandlede sag konstaterede udvalget regelbrud men ikke skærpede omstændigheder, hvorfor udvalget ikke aktivt har offentliggjort kritik. Udvalget udtalte dog kritik, da man trods tidligere udtrykte hensigter, endnu ikke havde implementeret reglerne i tilstrækkeligt omfang og med den fornødne klarhed. Udvalget tog RMDs tilsagn om, at ville drage omsorg for en forbedring af situationen til efterretning.

Klager
Sagen blev behandlet efter klage fra Afholdsselskabernes Landsforbund.


Læs flere aførelser