Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Dansk-tysk detailhandelskæde Calle indklaget for annonce

26.11.2001

Klagens indhold
Den dansk-tyske detailhandelskæde Calle indklagedes for i en dagbladsannonce, at markedsføre øl i forbindelse med en håndboldkamp mellem Sønderjylland HK og Ajax.

Indklagedes bemærkninger til sagen
Calle butikkerne havde i svaret vedrørende sagen tiltrådt, at der kunne være sket en overtrædelse af reglerne og at fremtidig adfærd, ville ske i lyset af reglerne og med skærpet opmærksomhed på overholdelse heraf.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget udtalte, at sammenkædningen af en sportsbegivenhed og markedsføring af alkohol er i strid med reglerne. Dette gælder såvel for fremhævelsen af sportsstjernerne som den foreslåede proces med ombytning af adgangsbilletter til håndboldkampen med en six-pack øl.

Da denne markedsføring var sket med fremhævelse af volumen, og uden speciel fremhævelse af at udlevering ikke kunne ske til børn og unge, udtrykte udvalget kritik af denanvendte markedsføring.

I den behandlede sag konstaterede udvalget regelbrud men ikke skærpede omstændigheder, hvorfor udvalget ikke aktivt har offentliggjort kritik.

Klager
Sagen blev behandlet efter klage fra Afholdsselskabernes Landsforbund.


Læs flere aførelser