Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri vedr. brug af Rasmus Klump

26.06.2001

Klagens indhold
Et bryggeri indklagedes for, i forbindelse med fejringen af Rasmus Klumps fødselsdag at have markedsført alkoholholdige drikkevarer ved, på scenens bagbeklædning, at have opsat et logo for bryggeriet.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet forklarede, at der ikke var tale om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, idet bryggeriets logo knytter sig til såvel øl som læskedrikke. Bryggeriet anførte videre, at udlån af den pågældende scenevogn til den pågældende begivenhed, var sket ved en fejl, da man ikke ønsker at markedsføre øl overfor børn og unge. Bryggeriet tilkendegav, at procedurerne for udlån ville blive strammet op for at undgå gentagelser.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget konstaterede at fejring af Rasmus Klumps fødselsdag er en begivenhed der retter sig mod børn og unge, og at tilstedeværelsen af bryggeriets logo i kombination med en grøn signalfarve, der i alt væsentligt knytter sig til øl, var en overtrædelse af reglerne.

I den behandlede sag konstaterede udvalget regelbrud men ikke skærpede omstændigheder, hvorfor udvalget ikke aktivt har offentliggjort kritik. Udvalget tog bryggeriets oplysninger om ændringer i procedurerne til efterretning.

Klager
Sagen blev behandlet efter klage fra Afholdsselskabernes Landsforbund.


Læs flere aførelser