Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over Carlsberg for at anvende Pjerrotfigur på postkort

22.08.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over Carlsbergs anvendelse af Pjerrotfiguren på go-card postkort i forbindelse med reklamering om Ølfestival i Tivoli. Klager var af den opfattelse, at Carlsberg overtrådte markedsføringsreglernes punkt 5, der fastslår, at markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke må anvende bl.a. rollemodeller, billeder, personer, tegneserier eller ikoner, som specielt appellerer til børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringen
I baggrunden af postkortet vises Pjerrotfiguren, og i forgrunden vises et glas skænket øl samt en Carlsberg ølflaske.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Carlsberg anførte i sagen, at det var Tivoli, der havde produceret og distribueret de omtalte go-cards. Valg af motiv var sket ud fra, at Pjerrot i Tivoli er forbundet med teater, ballet og pantomime modsat Pjerrot på bakken, der har udviklet
sig i en anden retning, og decideret henvender sig til børn. Efter modtaglse af klagen var Carlsberg blevet ppmærksomme på, at Pjerrot i Tivoli også gengives i en børnemæssig sammenhæng, hvorfor bryggeriet beklagede
motivet og bad Tivoli om at tilbagetrække de omtalte go-cards. Carlsberg oplyste, at det var bekræftet fra Tivoli, at samtlige go-cards med det pågældende motiv var fjernet, hvorfor Carlsberg ikke længere fandt, at klagen havde relevans og foreslog den derfor afvist.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at kampagnens anvendelse af en typisk børnefigur var i strid med regelsættets punkt 5. Dette gav anledning til at udtrykke kritik af bryggeriets adfærd.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser