Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for placering af reklamestander ved skole

22.08.2003

Klagens indhold
En privatperson klagede over, at et bryggeri placerede en outdoor-reklame for et RTD-produkt på den anden side af vejen ved en folkeskole. Klager var af den opfattelse, at bryggeriet markedsførte alkoholholdige produkter over for børn, og at reglerne om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer derved var overtrådt.

Beskrivelse af markedsføringen
Reklamestanderen var placeret på den anden side af vejen ved en folkeskole. Reklamestanderen viste på den ene side et bykort og på den anden side en reklame for et RTD-produkt.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet anførte i sagen, at det ikke var bryggeriet, men derimod de eksterne markedsføringskonsulenter, der var ansvarlige for placeringen af reklamestanderen. Bryggeriet oplyste, at de eksterne markedsføringskonsulenter havde
taget klagen til efterretning og fremover ikke ville placere reklamer for alkoholholdige produkter ved skoler. Bryggeriet anførte endvidere, at der fra bryggeriets side ikke var sket en bevidst overtrædelse af udvalgets regler, og at kampagnen, der kørte i en uge, var ophørt.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget tog bryggeriets bemærkninger til efterretning.

Klager
Privatperson.


Læs flere aførelser