Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for konkurrenceannonce i tilbudsavis

07.10.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over et bryggeris reklamering i tilbudsavis. Klager var af den opfattelse, at bryggeriet overtrådte pkt. 6 i reglerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ved at udlodde fodboldtrøjer med bryggeriets logo på i en konkurrence i tilbudsavisen. Derudover var klager af den opfattelse, at bryggeriet overtrådte regelsættets pkt. 5, idet der i konkurrencen skulle svares på to spørgsmål, hvor det var fodboldspilleres navne, som skulle gættes.

Beskrivelse af markedsføringen
I konkurrenceannoncen blev der udloddet fodbolde samt fodboldtrøjer fra to forskellige klubber. For at vinde præmierne skulle der svares på to spørgsmål om personer fra fodboldverdenen. Det rigtige svar skulle afkrydses i en lille boks. Nederst i annoncen stod det anført, at det kun er personer over 18 år, der kunne deltage i konkurrencen.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet afviste anklagen med, at præmien i konkurrencen var en sportsrekvisit til voksne sportsudøvere. Derudover understregede bryggeriet, at bryggeriets navn og logo ligeledes relaterer sig til ikke-alkoholholdige produkter, og at markedsføringen derved levede op til regelsættets punkt 6. Med hensyn til den påståede overtrædelse af punkt 5. henviste bryggeriet til, at det tydeligt fremgik af konkurrencebestemmelserne, at man skulle være over 18 år for at deltage. Dernæst refererede bryggeriet til, at der udelukkende var tale om at afkrydse et rigtigt svar ud for spørgsmålet, og at der ikke var vist fotos af de pågældende fodboldspillere. Ligeledes var der tale om en annonce i en tilbudsavis, der sædvanligvis ikke læses af børn og unge.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at det pågældende markedsføringstiltag ikke var i strid med reglerne.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser