Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over Kildespring for ”Popsy Hot Shot”, ”Popsy Likør” og ”Chicki Micki”

18.05.2004

Klagens indhold
Udvalget valgte at tage en række produkter fra Kildespring A/S op til behandling i udvalget, da udvalget mente, at produkterne kunne være i strid med retningslinierne for markedsføring. Klagen blev efterfølgende bakket op af en klage fra Alkoholpolitisk Landsråd.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Produkterne var blevet markedsført på importørens hjemmeside. Popsy-produkterne var udformet som sædceller. Chicki Micki produktet var formet som en høne, der lagde æg indeholdende 2 cl alkohol. Æggene kunne bruges i
forbindelse med et ”drikkespil”. På hjemmesiden vistes billeder af unge mennesker.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Kildespring påpegede, at samtlige produkter blev produceret i Tyskland, hvor de, som i den øvrige del af Europa,
markedsføres i samme segment som i Danmark. Kildespring anførte, at produkterne hovedsageligt distribueres i diskoteks-, bar- og restaurant-s ektoren og kun markedsføres på hjemmesiden.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt, at produktet Chicki Micki var i strid med retningsliniernes punkt 5 vedr. børn og unge. Ligeledes fandt udvalget, at kombinationen med spil er i strid med reglerne, idet der derved opfordres til stort forbrug. For så vidt angår Popsy Hot Shot og Popsy Likør formet som sædceller, fandt udvalget, at markedsføringen er strid med reglerne ved sin påtrængende og provokerende form. På baggrund af indklagedes tidligere markedsføringsaktiviteter gav udvalget udtryk for stærk kritik, og valgte at offentliggøre kritikken i en pressemeddelelse.

Klager
Håndhævelsesudvalget


Læs flere aførelser