Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over Kildespring for markedsføring af RTDproduktet ”Vodkakylling”

18.04.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over Kildespring A/S for markedsføring af RTD-produktet “Vodkakyllingen”. Alkoholpolitisk Landsråd var af den opfattelse, at den appellerede til børn.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Produktet “Vodkakylling” fremstod som en gul drik med en etiket, hvorpå der stod “Vodkakylling” og “Kun for voksne! 5,0 %”. Skrifttyper og flasken mindede om et tidligere kritiseret produkt fra samme importør.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Importøren anførte, at etiketten ikke bar symboler eller ikoner, som kan animere børn eller unge til et øget forbrug af spiritus. Til gengæld var der påført teksten “Kun for voksne! 5,0 %”, “Må ikke sælges for børn under 15 år” og “Bør ikke nydes af personer under 18 år”. Importøren påpegede, at væskens karakter ikke kunne forveksles med en sodavand. Importøren anførte, at der ikke ville blive udformet en hjemmeside til produktet.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer er særligt fokuserede på beskyttelsen af børn og unge. For produkter, der fremtræder som særligt indbydende i forhold til børn og unge, skal der udvises stor forsigtighed i forbindelse med markedsføringen, som ikke i nogen form må opleves som appellerende til denne forbrugergruppe.
Uvalget har – ud fra en samlet vurdering af markedsføringen af produktet, herunder udformning og farvevalg – fundet, at markedsføringen ikke levede op til denne agtpågivenhed, når det drejer sig om et produkt, der fremtræder som særligt appellerende til børn og unge. Udvalget valgte at offentliggøre kritikken i en pressemeddelelse.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

» Pressemeddelelse for afgørelsen (LINK)


Læs flere aførelser