Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over importør for markedsføring af plasthøne med likøræg

02.12.2003

Beskrivelse af markedsføringen
Produktet blev markedsført på importørens hjemmeside. På hjemmesiden beskrives produktet som en høne, der kan lægge æg indeholdende 2 cl. flødelikør eller 2 cl. vodkalemon. Æggene kan bruges i forbindelse med et ”drikkespil”. På hjemmesiden vises billeder af unge mennesker.

Indklagedes bemærkninger til sagen
Der forelå ikke bemærkninger fra indklagede.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
I henhold til punkt 5 i de vejledende regler for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer må markedsføring af produkter ikke rette sig mod børn og unge. Håndhævelsesudvalget fandt, at markedsføringen af plasthønen ikke var i overensstemmelse med denne regel. Udvalget fandt endvidere, at kombinationen med spil og forbrug er i strid med reglerne, da det opfordrer til stort forbrug.

Klager
Håndhævelsesudvalget tog sagen op af egen drift.


Læs flere aførelser