Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for markedsføring af julebryg

02.12.2003

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over et bryggeri, for at anvende en illustration af julemanden i forbindelse med markedsføringen af julebryg. Klager var af den opfattelse, at bryggeriet overtrådte regelsættets punkt 5, idet klager mente, at julemanden er en børnerollemodel.

Beskrivelse af markedsføringen
Plakaten i reklamestanderen viste en illustration i tegneserieform af julemanden, der skåler med en ølkusk. Ved siden af julemanden står et rensdyr, der ligeledes drikker øl. Indklagedes bemærkninger til klagen Bryggeriet anførte i sagen, at reklamen havde været anvendt siden 1980 i samme form, hvorfor bryggeriet mente, at klagen principalt burde afvises på grund af forældelse.

Subsidiært gjorde bryggeriet gældende, at julemanden ikke kunne betegnes som en rollemodel eller et ikon, som specielt appellerer til børn og unge, idet julemanden generelt anvendes som et symbol på jul, uanset om reklamen er rettet mod børn eller voksne.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt ud fra en samlet bedømmelse ikke, at markedsføringen var i strid med reglerne. Det indgik i vurderingen, at reklamen, som følge af over 20 års indarbejdelse, fremstod som en voksen humoristisk identifikationskampagne snarere end en tegneserie, hvis indhold konkret appellerer til børn og unge.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser