Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over bryggeri for anvendelse af dyr i reklame

18.06.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at reklamen sendte forkerte signaler, da der skete en markedsføringsmæssig
sammenkædning mellem dyr og alkohol. Klageren mente, at markedsføringen var provokerende og påtrængende,
samt at der ikke udvistes den fornødne etiske adfærd.

Klagen blev fulgt op af en henvendelse fra Dyrenes Beskyttelse,
som henviste til, at dyr skal behandles respektfuldt og på deres egne præmisser, og at se en abe med en ølflaske behøver ikke at være et problem for aben, men det er et helt forkert signal.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af en annonce, som viste en flaske øl, som blev holdt af en abehånd. Ydermere forelagdes 3 klip fra en reklamefilm. De 3 klip viste: 1. en abe med en ølflaske i hånden, 2. en abe, som drikker af en ølflaske og 3. en abe som holder en ølflaske i hånden og siger ”Skål skipper”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet anførte, at aben på intet tidspunkt havde drukket øl, men alene æblejuice.

Endvidere henvistes til at der er en lang tradition for at vise og afbilde dyr i en lang række reklamer, herunder reklamer for alkoholholdige produkter. Derfor mente bryggeriet ikke, at anvendelse af aber i en reklame for øl hverken er påtrængende, uetisk eller provokerende.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt, at respekten for dyr skal tilgodeses i forbindelse med markedsføringen, men at der ikke i det konkrete
tilfælde var sket tilsidesættelse af dette hensyn.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser