Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over spiritusproducent for reklame på reklamestander

18.05.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over en reklame for et spiritusprodukt, der var opsat på en reklamestander. Klager var af den opfattelse, at reklamen virkede påtrængende og overtalende ved at der stod ”smag livet”.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Plakaten viste en flaske og et glas med et par isterninger. Nederst på plakaten var logo, og teksten ”Taste life”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Spiritusproducenten anførte, at der var anvendt det mest anvendte media til kampagner for vin og spiritus. Reklamens
indhold og udformning var valgt meget enkel for at fremhæve ”brand´et”. Teksten ”Taste life” understreger produktets friskhed og er et image statement, som opfordrer til eftertænksomhed, nydelse og stil. Spiritusproducenten påpegede, at reklamen var meget stilren, og hverken påtrængende, provokerende eller overtalende. Producenten anførte, at klagen var uberettiget.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt ikke, at markedsføringen var i strid med retningslinierne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser