Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over spiritusproducent for reklame for spiritusprodukt

07.09.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over en reklame hvorpå der stod ”on the spot”, da markedsføringen virker påtrængende og provokerende. ”On the spot” betyder bl.a. straks, på stedet. Klageren mente, at det var forkert at vise en prikket trøje, da en prikket trøje er kendt som bjergtrøjen i Tour de France – og at der derfor var en kombination af alkohol og succes. Ydermere mente klageren, at der skete en sammenkædning mellem alkohol og sport pga. den prikkede bjergtrøje.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Reklamen fremgik af en reklamestander på en gade. Reklamen afbildede produktet, som har en etiket med røde prikker. Udover flasken er der i annoncen en person, som delvist ses iført en prikket bluse. Under motivet med flasken
og personen er der indsat en linie med virksomhedens logo, produktnavnet og teksten ”on the spot” nederst til højre på reklamen.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Spiritusproducenten anførte, at etiketten var udformet med røde prikker, som illuderede hindbær, da der var hindbær i drikkevaren. Samtidigt var røde prikker med til at skabe opmærksomhed. Reklamen var udformet med et dominerende billede af flasken. Og prikkerne på kvindes bluse var identiske med ”hindbærrene” på flasken. Spiritusproducenten henviste til, at reklamens udformning på ingen måde var provokerende, men blot viste en flaske og en nydelig påklædt kvinde.
Teksten ”on the spot” havde to meninger: Dels at produktet kunne købes de steder, hvor sådanne produkter normalt købes, og dels en henvisning til at produktet kom på et tidspunkt, hvor smagsretningen bevægede sig fra neutral spiritus til spiritus med smag.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt ikke, at den aktuelle markedsføring var i strid med retningslinierne for markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser