Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over importør for markedsføring af RTD-produkt

11.11.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over markedsføringen af et spiritus-produkt, som var en engelsk-version af den i 2003 kritiserede ”Vodkanisse”.

Beskrivelse af markedsføringen
På etiketten vistes blandt andet en tegneserienisse og teksten ”Ho Ho” samt produktets navn. Produktet var købt i juli måned i en kiosk i Danmark. Kiosken oplyste, at produkterne var købt direkte fra importøren i Danmark, og at indkøb af produkterne ikke havde forbindelse til Sverige.

Indklagedes svar på klagen
Importøren anførte, at vedkommende aldrig havde solgt produktet i Danmark. Produktet blev produceret og leveret til en svensk kunde, og importøren vidste ikke, hvordan det var gået til, at produktet var endt i en dansk kiosk. Importøren fremlagde dokumentation for, at han havde solgt produkter til Sverige. Importøren oplyste, at han ikke ville producere eller sælge flere produkterne til det svenske marked. Kioskindehaveren oplyste, at han havde haft produktet på prøve uden at have betalt for produkterne, og at produkterne er modtaget fra familie. Kioskindehaveren oplyste, at han kun havde solgt enkelte produkter.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget konstaterede, at produktet, som det fremstod, var i strid med reglerne. Udvalget har undersøgt de nærmere omstændigheder vedr. produktets tilstedeværelse i en enkelt kiosk i Danmark. Producenten har oplyst, at produktet kun er produceret til og solgt til Sverige, og at dette er ophørt. Udvalgets undersøgelser har vist, at salg af produktet angiveligt beror på re-import fra Sverige og næppe har haft en stor udbredelse.

På den baggrund finder Udvalget ikke anledning til at udtale kritik. Udvalget vil dog følge produktet og hvis der sker en ny udvikling i sagen, vil sagen blive taget op.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser