Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over et diskoteks annonce

09.12.2004

Klagens indhold
En privatperson klagede over en annonce for et diskotek, der havde været bragt i en avis. Klager var af den opfattelse, at annoncen var overtalende, opfordrede til umådeholdent forbrug og rettede sig mod unge.

Beskrivelse af markedsføringen
Annoncen viste 4 yngre kvinder stående ved et bord i et diskoteksmiljø. I annoncen stod der bl.a.: ”Fri entré ved køb af 1 flaske spiritus for 4 personer”.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Diskoteket afviste klagen. Med hensyn til at annoncen skulle være særligt overtalende påpegede diskoteket, at reklamen skal vise, at gæster hygger sig på diskoteket. Ydermere oplystes at kun en lille andel af gæsterne bruger
tilbuddet om ”fri entré ved køb af en flaske spiritus”.

Diskoteket mente ikke, at annoncen rettede sig mod børn og unge, da annoncen afspejlede typiske kvindelige gæster på diskoteket – og at den anvendte mediekanal heller ikke særligt retter sig mod børn og unge. Diskoteket påpeger endvidere, at de afbildede personer i annoncen alle var ansatte på diskoteket, og at de 4 personer i annoncen ikke delte en flaske spiritus, men at der stod en flaske øl og nogle cocktails på bordet. Yderligere noterede diskoteket, at den pågældende annonce havde været brugt igennem 1 1/2 år.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Efter modtagelse af klagen ændrede diskoteket annoncen, således at den fri entré blev sammenkædet med antallet af personer, og at der ikke skete en sammenkædning mellem køb af spiritus og antallet af personer. Dette tog udvalget til efterretning, og udvalget præciserede samtidig, at der altid skal udvises særlig agtpågivenhed i relation til unge. Udvalget fandt på denne baggrund ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Klager
Privatperson


Læs flere aførelser