Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over tegneseriemagasin

06.06.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over et tegneseriemagasin, som indeholdt flere alkoholannoncer. Øl blev afbildet
som en del af tegneserieuniverset, og tegnerne havde lavet egne labels til specialøl, som fungerede som en kreativ indholdsfortegnelse. Klageren anførte, at tegneserie per definition henvender sig til børn. Klageren påpegede, at en folkeskole og to gymnasier var anført på tegneseriemagasinets distributionsliste.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Mediet var et gratis annoncefinansieret tegneseriemagasin, som indeholdt flere annoncer for specialøl, som primært blev distribueret til cafeer. På tegneseriemagasinets forside var Jesus afbildet med en øl, og i et par af tegneseriestriberne indgik øl.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget udtalte, at klagen ikke kan gives medhold. Dog skal det påpeges, at bladet ikke bør distribueres til folkeskoler, hvis bladet indeholder markedsføring for alkoholholdigeprodukter.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser