Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Alkoholreklamer i Magasinet M!

06.06.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over at magasinet M! sammenblandede alkohol og redaktionelt indhold, samt to konkrete alkoholreklamer.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Ud over Alkoholpolitisk Landsråds generelle klagepunkt indeholdt det konkrete magasin tre reklamer for alkoholholdige drikke, som Udvalget tillige behandlede.

Generelt
Udvalget var enig om, at bladet i sig selv ikke giver anledning til at afskære bladet fra at indeholde alkoholreklamer.

Redaktionelle artikler
Klageren henviste til sammenblanding af reklame og redaktionelt stof ved, at en M!- journalist var afbildet sammen med seks drinks, at M! opfordrede læserne til at drikke umådeholdent i bladets ”ultimative mandeguide”, bl.a. med henvisning til ”blive europæisk mester i druk” og ved en artikel skrevet af ”PartyPatruljen” efter besøg i Haderslevs natteliv.
Afgørelse: Udvalget mente, at der i det forelagte materiale var tale om umiskendeligt redaktionelt indhold, hvorfor
Udvalget ikke ville foretage sig yderligere.

Sponseret tillæg fra bryggeri
Klageren henviste til, at der fulgte et tillæg med fotos af 100 afklædte piger med magasinet. Læserne skulle vælge en vinder blandt pigerne og hovedsponsoren var et bryggeri.
Afgørelse: Udvalget fandt ikke, at markedsføringen var i strid med
retningslinierne.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser