Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Ølreklame på www.gaffa.dk

06.06.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd pegede på, at annoncering for en øl på www.gaffa.dk var i strid med retningslinierne, da reklamen viste 2 par fødder, som lå i grønt græs, og ved siden af stod 2 ølflasker. Til højre i annoncen var placeret
et billede af en Playstation og en MP3-afspiller. Teksten henviste til, at forbrugeren kan vinde præmier og via tryk på et link kan melde sig ind i en ”ungdomsklub”, som havde sammenhæng med produktet. Samt at reklamen var integreret i hjemmesiden.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Reklamen var placeret øverst på hjemmesidens forside, og viste 2 par fødder, som lå i grønt græs, og ved siden af
stod 2 ølflasker. Til højre i annoncen var placeret et billed af en Playstation og en MP3-afspiller. Teksten henviste til, at forbrugeren kunne vinde præmier og via tryk på et link melde sig ind i en klub med sammenhæng til produktet.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede henviste til, at magasinet og magasinets internetside ikke er rettet særligt mod børn og unge, og anførte at der ikke var tale om en ”ungdomsklub”, som forbrugeren kunne melde sig ind i, men en klub med krav om, at forbrugerne er 18 år. Samtidigt noteres, at der var 2 personer og 2 flasker øl, hvorved indklagede mente, at der ikke er tale om opfordring til umådeholdent forbrug.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt ikke, at markedsføringen, som den fremstår, er i strid med retningslinierne.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser