Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over alkoholreklamer i GAFFA

01.07.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd mente ikke, at magasinet GAFFA burde indeholde alkoholreklamer pga. af bladets målgruppe og læsere.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Ud over Alkoholpolitisk Landsråds generelle klagepunkt indeholdt det konkrete GAFFA-magasin 4 reklamer for alkoholholdige drikke, som Udvalget tillige behandlede.

Generelt
Udvalget var enig om, at bladet i sig selv ikke giver anledning til at afskære bladet fra at indeholde alkoholreklamer.

Gordons Dry Gin
Klageren henviste til, at reklamen giver indtryk af, at et vist forbrug kan give social og seksuel succes pga. nogle unge, smukke dansende mennesker. Reklamen viser 5 unge, dansende mennesker til en privat fest. Den ene unge kvinde holder et drinkglas i hånden, mens hun danser. I forgrunden af annoncen ses en flaske spiritus og et fyldt glas.
Afgørelse: Udvalget udtalte, at markedsføringen kan opfattes som en vej til opnåelse af succes. På det grundlag finder håndhævelsesudvalget, at markedsføringen er i strid med reglernes punkt 3.

Spiritusreklame tæt ved musikkalender
Klageren henviste til, at annoncen var placeret tæt ved en live-kalender i magasinet, og at annoncen derfor var en integreret del af magasinets musikstof. Reklamen var placeret på den øverste tiendedel af magasinets sider om live-arrangementer. Der var et billede af en spiritusflaske, samt et slogan ”life is calling – get out”.
Afgørelse: Udvalget noterede sig, at annoncen var blevet ændret efter, at klagen var modtaget. Udvalget anså ikke, at den nuværende udformning af annoncen gav anledning til at gøre yderligere i sagen.

Ølreklame med henvisning til musikstøtte
Klageren henviste til, at reklamen blandede musikstøtte til unge talenter sammen med alkohol. Reklamen afbillede en
tegnet stiliseret figur med en guitar og en hat på jorden med til indsamlede mønter. En del af teksten omtalte, at man ved at nyde produktet støtter ”musikmiljøets unge talenter”.
Afgørelse: Håndhævelsesudvalget udtalte, at markedsføring af alkohol må ikke ske over for børn og unge; men i den konkrete sag – med valg af medie og annoncen – finder Udvalget ikke, at der sker en overtrædelse af retningslinierne.

Ølreklame
Klageren henviste til, at reklamen giver indtryk af, at et vist forbrug kan give succes pga. af de 2 slogans: ”Elsker dem der henter” og ”…nogen kalder det kærlighed”. Reklamen viste 3 flasker øl og de to ovennævnte slogans.
Afgørelse: Udvalget fandt ikke, at markedsføringen var i strid med retningslinierne.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser