Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring af spiritusprodukt på hjemmeside og i tilbudsavis fra Grænsehandelen

01.07.2005

Klagens indhold
Markedsføring af produkterne var tidligere blevet taget op af Håndhævelsesudvalget af egen drift, og var blevet kritiseret i 2004. Alkoholpolitisk Landsråd fulgte sagen op gennem at påpege, at produkterne fortsat kunne ses på importørens hjemmeside, og at produktet Popsy var blevet markedsført i en tilbudsavis.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Produkterne var blevet markedsført på importørens hjemmeside, samt i en tilbudsavis omdelt i Danmark fra en tysk grænsehandelskøbmand. Popsy-produkterne var udformet som sædceller. Micky Chicki-produktet var formet som en høne, der lagde æg indeholdende 2 cl alkohol.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Importøren påpegede, at produkterne ikke forhandledes mere i Danmark. Grænsehandelskøbmanden havde ikke været opmærksom på, at markedsføringen var i strid med de danske retningslinier. Grænsehandelskøbmanden beklagede markedsføringen, som straks ophørte.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget udtalte, at markedsføringen er i strid med punkt 3 i retningslinierne for markedsføring af
alkoholholdige drikkevarer. Udvalget tager dog til efterretning, at indklagede er enig heri, og markedsføringen er ophørt.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser