Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring på handelsskole

09.02.2006

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over placeringen af markedsføringsmateriale på en handelsskole. Klageren påpegede, at markedsføringen var i strid med retningsliniernes regler vedr. børn, unge og skolemiljøer.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen var placeret i handelsskolens bygning. Markedsføringen bestod af et reklamelysskilt og et stort billede af en øletiket. Derudover lå en snes tomme alkoholsodavand i to isspande, og nogle tomme ølflasker ved
siden af på gulvet.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Bryggeriet og bryggeriets ansatte kendte ikke til den omtalte opstilling af markedsføringsmateriale på handelsskolen.
Markedsføringsmaterialet var blevet opsat på eget initiativ af en underviser på handelsskolen, som tidligere havde været ansat hos bryggeriet. Den pågældende underviser havde beholdt markedsføringsmaterialet uden nærmere aftale med bryggeriet. Bryggeriet anførte, at også opstillingen af markedsføringsmaterialet for alkoholsodavand var sket på samme måde. Handelsskolens direktør beklagede, at der var blevet opsat markedsføringsmateriale på Handelsskolen på en undervisers initiativ. Handelsskolen vil fremover være endnu mere opmærksomme på, at Håndhævelsesudvalgets retningslinier overholdes.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget konstaterede, at der ikke var tale om markedsføring, idet en privatperson på eget initiativ havde opstillet reklamemateriale på en uddannelsesinstitution. Den pågældende person og uddannelsesinstitution er blevet opmærksom på problematikken og vil sikre, at det ikke sker igen.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser