Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Reklamefilm for spiritusprodukt

08.09.2006

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd fandt, at reklamefilmen gav indtryk af, at indtagelse af produktet fører til social og seksuel succes, at reklamen var påtrængende og provokerende med sit seksualiserede billedsprog, og at reklamen rettede
sig mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
I reklamefilmen vises tre unge kvinder, der indtager produktet, hvorefter deres brystvorter bliver stive til både deres egen og bartenderens begejstring.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede henviste til, at Radio- og TV Nævnet havde behandlet klagen og ikke fundet, at reklamen var i strid med de almindelige gældende krav til, at al reklame skal være sømmelig og hæderlig og udformet med behørig social ansvarsfølelse.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt ikke, at der var tale om en overtrædelse af retningslinjerne.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser