Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Somersby Apple Cider

18.08.2008

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over emballagen af Somersby Apple Cider, der ikke fremstod som en alkoholholdig drikkevare, samt en fanside oprettet på Facebook. Begge tiltag var mar-kedsføring, der var rettet mod børn og unge. Slutteligt klagede Alkoholpolitisk Landsråd over TV-reklamen for Somersby Apple Cider, idet reklamen indeholdt kendte personer

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Etiketten på Somersby Apple Cider er holdt i lyse farver, ligesom flasken er i klart glas. På eti-kette er påtrykt et æbletræ. I midten af etiketten er alkoholprocenten på produktet anført.

På Facebook er der oprettet en fanside, hvor fans af Somersby Apple Cider kan melde sig ind. Gruppen, der er offentligt tilgængelig for personer med en Facebook profil, deler anprisninger, billeder og lignende på denne side. Det er tydeligt, at ikke alle gruppens medlemmer er over 18 år.

TV-reklamen afbilder et fantasiunivers, og fortæller historien om skabelsen af Somersby Apple Cider. I den forbindelse vises blandt andet Abraham Lincoln og Cleopratra som personer, der gennem tiden har nydt Somersby Apple Cider.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Carlsberg bemærkede indledningsvist, at flasken af Carlsberg kun anvendes til Somersby Apple Cider, samt at denne normalt anvendes til alkoholholdige drikkevarer i Danmark.

Facebook fansiden er ikke oprettet af Carlsberg eller samarbejdspartnere til Carlsberg. Carls-berg vedlagde til bemærkningerne en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden, der tilkendegiver at fansiden ikke udgør en overtrædelse af hverken Markedsføringsloven eller retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Carlsberg bemærkede angående TV-reklamen, at der sidst i filmen fremkommer et speak, der oplyser at der er tale om urealistisk historie, og brugen af personerne skal understrege dette, idet disse ikke var levende samtidigt i historien.

Afgørelse
Nævnet fandt ikke, at retningslinjerne var blevet overtrådt.

Alkoholholdige drikkevarer skal markedsføres, så det tydeligt fremgår af markedsføringen, at der er tale om et alkoholholdigt produkt. Nævnet fandt, at den tydelige angivelse af alkohol-procenten på etiketten samt flasken, der tilsvarende anvendes til andre øl-produkter, og fla-skehalsens krave, ikke gav anledning til at forveksle produktets fremtoning med et ikke-alkoholholdigt produkt. Nævnet fandt med samme begrundelse ikke, at markedsføringen var i strid med reglernes forbud mod markedsføring af alkoholholdige drikkevarer overfor børn og unge, jf. retningslinjernes § 5.

Carlsberg var indklaget for fanklub aktiviteter. Allerede fordi Carlsberg ikke var involveret, hverken direkte eller indirekte, i disse aktiviteter, afviste Nævnet klagen.

Nævnet fandt ikke, at reklamen, der nævnte en række kendte personer, gav anledning til be-mærkninger, jf. retningslinjernes § 3. Generelt kan fremstillingen af kendte personer, hvis de portrætteres som rollemodeller, være betænkelig i markedsføringsøjemed, men personerne var fremstillet på en humoristisk måde, så de ikke fremstod som rollemodeller. Anvendelsen af disse personer gav dermed ikke anledning til betænkeligheder i den konkrete fremstilling.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser