Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Carlsberg LITE

18.08.2008

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at TV-reklamerne for Carlsberg LITE fik produktet til at fremstå som sunde. Derudover klagede Alkoholpolitisk Landsråd over en kampagne på Radio 100fm hvor det var muligt at vinde en palle øl, hvilket er en opfordring til overforbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
TV-reklamerne for Carlsberg LITE viser tre unge unge mænd i et supermarked. De er hver især ude at handle ind, men da de ser Carlsberg LITE i butikken smider de grøntsager og andre sunde madvarer fra sig og løber hen til et køleskab med Carlsberg LITE i. Derefter lyder et speak: ”Endelig et light-produkt vi mænd kan forstå”.

I radioprogrammet Wichmann og Bonuseffekten kunne lyttere ringe ind og svare rigtigt på 10 spørgsmål på 60 sekunder. Præmien for at svare rigtigt var en palle Carlsberg LITE.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Carlsberg bemærkede, at reklamen i sin helhed er henvendt til den mandlige del af befolknin-gen, og spiller på fordommen og at mænd generelt ikke bryder sig om light produkter. TV-reklamens slogan skal derfor ikke tolkes som en opfordring til mænd om overdrevet forbrug, men som en mulighed for at reducere kalorieindtaget i forhold til at drikke en almindelig pils-ner.

Carlsberg beklagede derudover, at sponseringen af radioprogrammet blev opfattet som en op-fordring til umådeholdent forbrug.

Afgørelse
Nævnet konstaterede, at konkurrencen ”Palle på tid”, der har været afholdt på Radio 100fm, var et markedsføringstiltag for LITE, idet Carlsberg sponserede konkurrencen. Konkurrencen udloddede en palle øl, hvilket, Nævnet fandt var en opfordring til umådeholdent forbrug og dermed en overtrædelse af retnings-linjernes § 3. Nævnet udtalte kritik af præmiestørrelsen.

Nævnet fandt ikke, at markedsføringen af Carlsberg LITE indeholdt et sundhedsfremmende segment. Betegnelsen LITE under henvisning til lavt kalorieindhold medførte ikke en overtrædelse af retningslinjerne, idet både alkoholprocenten og det reducerede kalorieindhold tydeligt fremgik af markedsføringstiltagene.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser