Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Famous Grouse hjemmeside

17.04.2008

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at markedsføringen for spiritusproduktet Famous Grouse var rettet mod børn og unge, samt kunne give indtryk af at et vist forbrug kan give succes.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af bl.a. en outdoor-annonce med teksten “Vind berømmelse på det store lærred” og med et omrids af en person. Kampagnen gik ud på, at forbrugeren skulle tage et billede af sig selv i en situation, som personen ville dele med andre. Billedet skulle indsendes via MMS, og de indsendte billeder kunne ses på en kampagne-hjemmeside. En vinder ville blive udtrukket og gevinsten var at blive hovedperson på et 100 kvm stort udendørs reklamelærred i København i en uge.

Af kampagnesitet fremgik, at børn også havde indsendt billeder af sig selv til sitet.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede bemærkede, at kommunikationen i alle henseender var rettet mod voksne, samt at der af hjemmesiden fremgår en aldersbegrænsning på 18 år. De indsendte billeder har gennemgået en screeningsproces inden offentliggørelse på kampagne-sitet, men indklagede medgiver, at yderligere billeder kunne have været sorteret fra. Indklagede anfører, at der ved fremtidige kampagner vil blive strammet op på screeningsprocessen.

Indklagede bemærkede endvidere, at kampagnen var stoppet og vinderen var en mand på over 40 år.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Nævnet konstaterede, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Nævnet udtaler, at markedsføringen efterlader det indtryk, at målgruppen er børn og unge, da det er åbenlyst, at børn og unge har reageret på kampagnen. Der er derfor tale om en overtrædelse af retningslinjernes punkt 5, og Nævnet udtaler på den baggrund kritik.
Nævnet bemærker, at markedsføringen inddrager begrebet ”berømmelse” i markedsføringen, som et ordspil med produktets navn, hvilket er problematisk i forhold til punkt 3, særligt i sammenhæng med at det er konstateret, at børn og unge har reageret på markedsføringskampagnen.

Ifølge retningslinjerne for markedsføring af alkohol er 18 år et naturligt udgangspunkt for afgrænsning af begreberne “børn og unge”. Nævnet påpeger dog, at 18-års grænsen ikke er absolut og fritager derfor ikke i sig selv for retningslinjernes beskyttelseshensyn af unge.

Nævnet tager til efterretning til, at kampagnen er afsluttet og at billederne vil blive fjernet fra hjemmesiden.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser