Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Social Club på uddannelsesinstitutioner

14.03.2008

Klagens indhold
Alkoholreklamenævnet valgte at tage sagen op på baggrund af medieomtale af flere diskotekers markedsføring af alkohol på uddannelsesinstitutioner.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af en annonce for diskoteket Social Club i Århus med henvisning til priser for alkoholholdige drikkevarer. På annoncen var endvidere en række alkoholproducenters logoer. Annoncen var opsat på en række uddannelsesinstitutioner, herunder højere uddannelsesinstitutioner.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede bemærkede, at annoncen, som Alkoholreklamenævnet var kommet i besiddelse af, var 2-3 år gammel og derfor fremsendte diskoteket den aktuelle “flyer”, hvor der ikke fremgik alkoholproducenters logoer.

Indklagede nævnte, at diskoteket ikke havde været bekendt med reglen om, at alkohol ikke må markedsføres på uddannelsesinstitutioner. Indklagede bemærkede, at distoketer fremover vil overholde retningslinjerne for alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Nævnet konstaterede, at der var tale om markedsføring af alkohol. Nævnet udtaler, at der er tale om en klar overtrædelse af retningslinjernes punkt 3, idet annoncen er omdelt på uddannelsesinstitutioner.
Nævnet udtrykker kritik og tager samtidigt til efterretning, at Social Club har meddelt, at diskoteket er indstillet på at overholde retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer fremover.

Klager
Efter omtale i Jyllands-Posten Århus den 6. marts 2008 valgte Alkoholreklamenævnet at behandle sagen.

» Pressemeddelelse om afgørelsen (LINK)


Læs flere aførelser