Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Sporten.dk

11.08.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Ølfabrikken samt Berlingske Media for at sammenkæde alkohol og sport ved at markedsfører for Ølfabrikken på sporten.dk

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Sporten.dk er en nyhedshjemmeside om sport, der sammenfører sportssektionerne fra hovedsageligt Berlingske Tidende, B.T. og Urban. Selve markedsføringstiltaget angår en sportskommentator der ved humor beretter om fodboldrelaterede emner og personligheder.

Indklagedes bemærkninger
GourmetBryggeriet anfører, at markedsføringstiltaget ikke omhandler aktiv sportsudøvelse, idet der er tale om sportskommentering samt at kommentatoren er en fiktiv, og stærkt karikeret, person. Derudover anfører GourmetBryggeriet, at markedsføringen ikke opfordrer til overforbrug. Markedsføringstiltaget er afviklet.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at det er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 6, at markedsføre i blade der især omhandler sport. Nævnet bemærker, at sporten.dk er et nyhedssite, der samler sportssektionerne fra B.T., Berlingske Tidende og Urban. Hjemmesiden kan dermed sidestilles med blade, der især omhandler sport. Enhver markedsføring af alkoholholdige drikkevarer på sporten.dk vil derfor være i strid med retningslinjerne, uanset markedsføringens udformning i øvrigt.

GourmetBryggeriet har efterfølgende bemærket, at markedsføringen af Ølfabrikken på sporten.dk er ophørt, hvilket Alkoholreklamenævnet har taget til efterretning.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser