Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Dr. Emils Laboratorium

12.08.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede sommerdiskoteket Dr. Emils Laboratorium for at opfordre til umådeholdenhed i sin markedsføring.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen af Dr. Emils Laboratorium fremgår bl.a. af diskotekets hjemmeside. Her anføres der udsagn som ”der afholdes hver aften forskellige konkurrencer for at holde festen på et vildt, vådt og vandvittigt niveau”. Diskoteket uddeler derudover gratis velkomstshot eller fadøl indenfor bestemte tidsrum.

Indklagedes bemærkninger
Dr. Emils Laboratorium anfører, at de alene sælger alkohol til personer over 18 år. Det er ikke korrekt at der serveres gratis fadøl hver lørdag fra kl. 23.00 til 24.00, selvom dette fremgik af hjemmesiden. Dr. Emils Laboratorium havde glemt at opdaterer hjemmesiden, og det er herefter blevet rettet. Dr. Emils Laboratorium mener derudover ikke, at udsagnene på hjemmesiden opfordrer til overforbrug.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer er en minimumsstandard, og at de erhvervsdrivende, hvadenten de er alkoholproducenter eller restauratører, ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer skal udvise en etisk adfærd, jf. retingslinjernes § 2.

Alkoholreklamenævnet konstaterer, at anvendelsen af markedsføringstiltag hvorunder det bl.a. anføres, at der “hele sommeren afholdes … konkurrencer for at holde festen på et vildt, vådt og vandvittigt niveau”, opfordrer til umådeholdent forbrug. I henhold til retningslinjerne for markedsføirng af alkoholholdige drikkevarer må markedsføringen ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug, hvorfor markedsføringen er i strid med retningslinjernes § 3. Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund kritik af markedsføringen af Dr. Emils Laboratorium.
Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser