Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

DFDS minicruise

14.12.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede DFDS minicruise for at eksponere deres alkoholmarkedsføring overfor børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
På færgen udstilles alkoholprodukter i børnehøjde eller sammen med legetøj, slik eller andre produkter, der særligt appellerer til børn.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede beklagede den manglende adskillelse af børneprodukter og alkoholprodukter. Indklagede anmodede derudover Alkoholreklamenævnet om at afholde et møde på skibet, således at skibets indretning kunne gennemgås.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet finder, at DFDS på deres minicruise ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at børneprodukter holdes adskilt fra såvel alkoholholdige produkter som alkoholmarkedsføring. Alkoholreklamenævnet finder det imidlertid positivt, at DFDS har tilkendegivet straks at ændre de nuværende forhold således, at disse stemmer overens med ånden i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet tager indklagedes bemærkninger til efterretning.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser