Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Sjusbar

24.03.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Sjusbar ApS for at føre en påtrængende markedsføring samt at opfordre til umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget bestod af en hjemmeside med tilbud, herunder link til et reklamespot og et banner på facaden til Sjusbar ApS.

Indklagedes bemærkninger
Sjusbar ApS anførte, at markedsføringen af tilbud ikke var udformet på en måde, der opfordrede til overforbrug, samt at markedsføringen ikke gik ud over, hvad der måtte anses for normalt i forbindelse med almindelig markedsføring af en erhvervsvirksomhed.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

På baggrund af det fremsendte materiale finder Alkoholreklamenævnet ikke, at prismarkedsføringen går ud over, hvad der almindeligvis forventes af markedsføring ved almindelig drift af erhvervsvirksomhed.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at der ikke i henhold til retningslinjerne skal være en aldersbegrænsning på hjemmesider for restaurationsvirksomhed, med mindre hjemmesiden i sig selv viser materiale, der går ud over, hvad der forventes ved almindelig markedsføring af erhvervsvirksomhed.

Alkoholreklamenævnet finder på baggrund af ovenstående ikke, at retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i den konkrete sag er overtrådt, hvorfor indklagede frifindes. Alkoholreklamenævnet skal dog pointere, at jo mere aggressiv markedsføringen udformes, jo mere påpasselig skal den erhvervsdrivende være i forhold til retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser