Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Diskotek Picadilly

13.04.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Diskoteket Picadilly ApS for at opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget bestod af en hjemmeside, der annoncerede events og tilbud, herunder fri bar event markedsført under udsagn som ”når entreen er betalt, kan du drikke dig i hegnet”.

Indklagedes bemærkninger
Picadilly ApS fremførte ikke bemærkninger i sagen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at prismarkedsføring ikke i sig selv kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug, idet det alene er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at der ikke i henhold til retningslinjerne skal være en aldersbegrænsning på hjemmesider for restaurationsvirksomhed, med mindre hjemmesiden i sig selv viser materiale, der går ud over, hvad der forventes ved almindelig markedsføring af en erhvervsvirksomhed. Derudover skal Alkoholreklamenævnet henføre til, at det ikke er i strid med forbuddet mod at opfordre til umådeholdent forbrug, at offentliggøre drinkskort og lignende prislister over varesortimentet.

Alkoholreklamenævnet konstaterer imidlertid, at anprisninger som ”når entreen er betalt, kan du drikke dig i hegnet…” er aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug. Nævnet vurderer således og udtaler kritik af, at markedsføringen i det fremhævede eksempel opfordrer til umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 3.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser