Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Elefantøl

25.05.2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsbergs Elefantøl for at rette markedsføringen mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget bestod af etiketten, hvor der er en tegning af en blå elefant.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg Danmark A/S bemærkede, at elefanten var en gennem mere end 50 år indarbejdet humoristisk identifikationstegning, som appellerede til et voksent publikum.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at markedsføringen har været anvendt i den for Nævnet fremlagte form siden 1959. Nævnet finder derfor, at markedsføringen fremstår som en voksen humoristisk identifikationskampagne snarere end en tegneserie, hvis indhold appellerer til børn og unge. Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund ikke kritik.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser