Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Cult Shaker

23.10.2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd samt Foreningen Pornofrit Miljø indklagede CULT A/S for at føre en påtrængende og provokerende markedsføring.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget består af en række billboards, der afbilleder to kvinder kun iført trusser, der er placeret bag ved hinanden. Den bageste holder den forreste om brysterne, mens den forreste kvinde holder to CULT Shaker fremstrakt mod betragteren. Over billedet er følgende tekst anført: ”the party maker – alcohol and guarana caffein”.

Indklagedes bemærkninger
CULT A/S har ikke fremført bemærkninger til den pågældende sag

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Nævnet konstaterede indledningsvis, at markedsføring af alkoholholdige produkter kræver særlig agtpågivenhed, og at CULTs markedsføring af produktet Shaker over en årrække ikke har udvist den fornødne respekt for retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige produkter.

Alkoholreklamenævnet udtalte kritik af markedsføringen, idet markedsføringstiltagene fandtes særligt påtrængende og provokerende og dermed i strid med retningslinjernes § 3.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd og Pornofrit Miljø


Læs flere aførelser