Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Tuborg Lime

20.02.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsbergs reklamefilm om Tuborg Lime for at give indtryk af, at et vist forbrug kan føre til social succes samt til opfordring til umådeholdent forbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af reklamefilm optaget om sommeren. Filmen viser forskellige festsituationer, herunder ved en pool, på stranden, på festival og lignende. Speaket til reklamen er af Jesper Dahl aka. Jokeren.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg afviste klagen i sin helhed under henvisning til, at der hverken blev opfordret til overforbrug eller, at den gode stemning og det sociale samvær opstod som følge af indtagelse af Tuborg Lime.

Alkoholreklamenævnets indledende bemærkninger
Idet der var tale om en klage, der alene vedrørte markedsføring på TV, traf Alkoholreklamenævnet beslutning om ikke at afsige en endelig afgørelse i sagen, førend Nævnet havde drøftet sagen med Radio- og TV-Nævnet. Beslutningen er begrundet i, at Alkoholreklamenævnet og Radio- og TV-Nævnet deler kompetence til behandling af markedsføring af alkoholholdige drikkevarer på TV.
Radio- og TV-Nævnet meddelte imidlertid Alkoholreklamenævnet, at Nævnet ikke valgte at behandle sagen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker, at der i markedsføringens speak og billeder er en direkte sammenhæng mellem alkohol og social succes. Reklamen indledes med et mandligt speak; ”Tuborg Lime er en helt ny øl til alle Jer, der gør’ sommeren lidt grønnere”. Reklamen forklarer herefter ud fra forskellige scenarier, hvad der menes med at gøre sommeren lidt grønnere, bl.a. ”Jer der ikke kan se en pool, uden at se et poolparty”.

Alkoholreklamenævnet finder, at reklamen hylder dem, der står i spidsen for festlige begivenheder, og det indledende speak fortæller, at dette produkt er skabt til netop denne målgruppe. Dette medfører, at der er en direkte sammenhæng mellem alkoholindtagelse og social succes. Markedsføringen efterlader dermed også indirekte et indtryk af, at afholdenhed er asocialt.

På den baggrund finder Alkoholreklamenævnet, at markedsføringen er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, jf. § 3, stk. 3 og § 4, stk. 3, og udtaler på den baggrund kritik.

Alkoholreklamenævnet bemærker derudover, at speakeren er Jesper Dahl, aka. Jokeren, der er kendt af mange børn og unge som dansk rapper og dommer i en dansk talent konkurrence, og herigennem har en position i samfundet, der særligt appellerer til børn og unge. Alkoholreklamenævnet opfordrer derfor Carlsberg til at udvise agtpågivenhed med hensyn til fremtidig valg af speaker i markedsføringen, da dette kan være problematisk i henhold til både § 4, stk. 4 og § 6, stk. 1 i retningslinjerne.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser