Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klovn - the movie

22.02.2011

Klagens indhold
Såfremt Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring, er tiltaget i strid med en række regler, herunder om brugen af rollemodeller, brug af børn og unge og opfordring til overforbrug.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Produktet Underberg spiller en central rolle i filmen ”Klovn – The Movie”, hvor filmens to hovedpersoner skal samle 288 kapsler for at få en Underberg legetøjsbil til en 14 årig dreng. Filmen viser bl.a. alkoholindtagelse under bilkørsel og gymnasieelevers overdrevne indtag af alkohol

Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviste, at der var tale om markedsføring, idet filmens hovedpersoner efter eget ønske og med egen kunstnerisk vinkel selv har indskrevet Underberg i filmen.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at der er tale om en særlig påtrængende eksponering af Underberg i filmen ”Klovn, The Movie”. Idet der dog er tale om en film, bemærker Alkoholreklamenævnet, at der ved vurderingen skal tillægges anvendelsen af produkter en vis kunstnerisk frihedsgrad.

Alkoholreklamenævnet kan imidlertid ikke påvise en markedsføringsmæssig forbindelse mellem producenten og den måde, hvorpå produktet eksponeres i filmen, hvorfor Nævnet ikke finder grundlag for at udtale kritik.

Klager
Alkoholreklamenævnet har taget sagen op af egen drift.


Læs flere aførelser