Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Uddannelsesinstitutioner og J-dag

28.02.2012

Klagens indhold

Alkohol og Samfund indklagede Carlsberg og fem navngivne uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet for den markedsføring, der var blevet ført i forbindelse med J-dag i 2011.

Klagen henviste til Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige produkters § 5, stk. 2 og 3, hvoraf bl.a. fremgår, at markedsføring af alkoholholdige produkter på bl.a. uddannelsesinstitutioner ikke må finde sted. Hvis der på uddannelsesinstitutionen er givet bevilling eller lejlighedstilladelse til udskænkning af alkoholholdige produkter, kan markedsføringen finde sted, hvis den begrænses til det praktisk nødvendige.
Beskrivelse af markedsføringstiltaget

Markedsføringstiltaget baserede sig dels på en redaktionel artikel fra et større dansk dagbladsmedies livsstilswebsite, i hvilken der blev bragt en liste over udskænkningssteder i Københavnsområdet, der på forskellig vis var involveret i lanceringen af Tuborgs Julebryg. Af denne liste fremgik også studenterdrevne fredagsbarer med udskænkningstilladelse på de fem uddannelsesinstitutioner.

Carlsbergs markedsføring på de førnævnte studenterdrevne fredagsbarer omfattede bl.a. ifølge det for Alkoholreklamenævnet fremlagte materiale forskellige markedsføringstiltag i forbindelse med J-dagen, herunder blå nissehuer, bannere mv.
Indklagedes bemærkninger

Carlsberg bekræftede ordinære leveringer af Tuborg Julebryg til de studenterdrevne fredagsbarer, hvilket de fastholdt var i overensstemmelse med retningslinjerne.

Herudover beklagede Carlsberg, at der ved en fejl var blevet uddelt merchandise til fredagsbarerne i form af bannere og nissehuer, hvilket ikke var i overensstemmelse med Carlsbergs instruks om at begrænse markedsføring på uddannelsesinstitutioner.
Alkoholreklamenævnets afgørelse

Alkoholreklamenævnet bemærker, at Nævnet alene har kompetence til at behandle sager vedrørende erhvervsdrivendes markedsføringstiltag. I henhold til det for Nævnet fremlagte materiale har Alkoholreklamenævnet således kun kompetence til at behandle Carlsbergs markedsføringstiltag på de pågældende uddannelsesinstitutioner.

I henhold til retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 5, stk. 2 og 3 skal markedsføringen af alkoholholdige produkter på uddannelsesinstitutioner begrænses til det i salgsøjemed praktisk nødvendige.

Alkoholreklamenævnet finder, at uddeling af merchandise og lignende går ud over, hvad Nævnet finder er praktisk nødvendigt og udtrykker derfor kritik af markedsføringstiltaget. Nævnet tager til efterretning, at Carlsberg har tilkendegivet, at der er tale om et markedsføringstiltag, der går ud over, hvad der er praktisk nødvendigt og vil fremadrettet være særlig opmærksom herpå.
Klager

Alkohol og Samfund.


Læs flere aførelser